Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Χώρος διεξαγωγής

Μαρούσι PLAZA A.E.

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού

T.K. 151 25 Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6179429, 210 6196351

Email: info@marousiplaza.gr

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR